Vyhorenie nie je zriedkavý javom. Na svoje obete má škodlivé účinky, taktiež aj na kvalitu ich pracovných výkonov. Ľudia, ktorí vyhoreli, meškajú do práce, predlžujú obedňajšie prestávky, snažia sa čo najskôr odísť z práce domov. Ľudia ktorí boli pred časom plní energie, pozitívnej nálady a indeálov chodia do práce s nechuťou. V práci sú nedočkaví, pozerajú na hodinky, odkladajú svoje povinnosti. Nedokážu sa sústrediť na dialógy, uchyľujú sa k cynizmu. Sú ľudia, ktorí na vyhorenie reagujú odchodom z pracoviska a nájdu si iné zamestnanie. Táto stratégia môže viesť k úspechu, no z dlhodobého hľadiska sa naskytuje nebezpečenstvo, že neskôr bude tento človek hodnotiť daný krok ako svoje osobné zlyhanie a stratu.

Ako kouč a psychológ vnímam, že spoločnosti , ktoré v praxi uplatňujú zásady CSR, zaraďujú postupne aktivity work life balance do svojich aktivít. V snahe o individuálne vytvorenie si rovnováhy medzi osobným a pracovným môže pomôcť dodržiavanie niekoľkých tipov a rád, vďaka ktorým je dosiahnutie tohto cieľa o niečo jednoduchšie a rýchlejšie.

1. Zadefinujte si priority

Začnite tým, že si vytvoríte zoznam svojich priorít v živote. Jednotlivým prioritám priraďte dôležitosť a usporiadajte si ich podľa nej. Berte pritom do úvahy aj stabilitu týchto priorít. Ak sa totiž faktory ako zdravie, šťastie alebo rodina dostali vo vašom rebríčku priorít pod profesijné ciele, vaše dlhodobé priority nie sú stabilné. Ďalším dôležitým aspektom je zváženie dôsledkov. Pýtajte sa samých seba: Čo sa môže stať ak bude z dlhodobého hľadiska uprednostňovať prácu pred rodinou, priateľmi či vlastnými záujmami? Som ochotný tieto dôsledky znášať?

2. Vytvorte si harmonogram

Väčšina z nás pozná svoj bežný pracovný harmonogram. Aspoň do určitej miery. Problém však je, že kým pracovný život plánujeme, osobný život sa len snažíme „vtesnať“ do toho času, ktorý nám ostáva. Ak teda chcem žiť vyvážený a spokojný život, je vhodné vopred plánovať aj čas strávený s rodinou a priateľmi. Vďaka tomu máte viditeľný dôvod sa na niečo tešiť a pomôže vám to lepšie si rozvrhnúť aj pracovné úlohy tak, aby ste ich všetky stihli v stanovenom termíne.

3. Vyhýbajte sa workoholizmu

Mnohí ľudia ostávajú v práci dlhé hodiny v presvedčení, že čím viac času tam strávia, tým väčší výkon podajú a odovzdajú väčší či lepší výsledok. Nemusí to byť vždy pravdou. Viac odvedenej práce totiž nezávisí len od času stráveného v práci. Dôležité je zamerať sa na efektivitu svojej práce. Efektivita však stúpa len v prípade, že pracujúci človek je oddýchnutý, spokojný a nepracuje na úkor spánku či osobného života.

4. Vyhýbajte sa perfekcionizmu

Perfekcionizmus je vhodné používať pri práci ako vodítko. Treba si však hneď na začiatku uvedomiť, že dokonalosť je nedosiahnuteľná. Snaha o jej dosiahnutie zvyšuje pracovné zaťaženie, zaberá príliš veľa času a vedie k tomu, že jednej úlohe je venované neadekvátne množstvo energie a času. Pôsobením týchto aspektov sa postupne pracovník prepracuje do bodu, kedy klesá jeho výkon a pociťuje únavu či znechutenie.

5. Nastavte hranice a uveďte ich do platnosti

Udržiavanie rovnováhy medzi prácou a súkromným životom si vyžaduje stanovenie si hraníc. Ak je to nutné, je potrebné tieto hranice aj tvrdo presadzovať. Užitočnou pomôckou pri dosahovaní tohto cieľa môže byť využívanie rôznych programov. Môžu to byť napríklad programy na blokovanie prístupu na internet, plánovanie svojho života prostredníctvom kalendára alebo nastavenie pripomienok prostredníctvom alarmov. Po určitom čase sa človek s týmito návykmi zžije, dané hranice si osvojí a ženie sa do nich sám, aj bez využívania programov.

6. Komunikujte

V rodine alebo partnerskom vzťahu je potrebné poznať aj hladinu stresu a pracovné zaťaženie ostatných členov. Pomôckou, vďaka ktorej je možné získať o tejto problematike lepší prehľad, môže byť využívanie zdieľaného kalendára. Tak získavajú jednotliví členovia rodiny prehľad o ostatných, môžu sledovať koľko odpracovali a všímať si či výrazne nenarastá úroveň stresu aj bez toho, aby to priamo vyslovili. Na základe týchto informácii môže prísť mnohokrát od rodiny veľmi potrebný podnet a varovanie, že je potrebné niečo zmeniť. Problém môže nastať v prípade, že sa človek spolieha na telepatiu a čaká, že si jeho problémy ostatní všimnú aj bez takýchto prejavov. Táto teória však vo väčšine prípadov zlyhá. Podstatným aspektom je teda verbálna komunikácia.

7. Udržiavajte si svoje záujmy a koníčky

Ďalším tipom pre nájdenie rovnováhy medzi osobným a pracovným životom je udržiavanie si svojich záujmov a koníčkov. A to aj v prípade, že svoju prácu milujete. Aj v tom prípade je nevyhnutné mať určite záľuby aj mimo vášho pracoviska. Faktom totiž je, že aj tie najlepšie pracovné miesta v určitých momentoch vytvárajú stres. Záujmy a koníčky sa v takomto prípade stávajú prostriedkom na uvoľnenie stresu. Ako hovorí jeden anonymný citát: „Záľuby sú jednou z najsilnejších metód pre spustenie niečoho významného a trvácnej hodnoty.“

8. Využívajte príležitosti

V živote každého človeka sú isté základné osobné úlohy, ktoré musí nevyhnutne spraviť. Napríklad pre plynulý chod domácnosti. Nenechávajte všetky tieto úlohy na svojich pleciach. V prípade, že máte partnera, podeľte sa o ne. Každý môže mať zoznam tých, ktoré robí radšej alebo ich minimálne preferuje a chce sa im venovať. V prípade, že sa nájde „nežiadúca úloha“, teda úloha, ktorú nemáte záujem vykonávať ani v spolupráci s partnerom, prípadne na ňu nemáte čas, využite príležitosti dnešného moderného sveta a niekoho si na to najmite. Či už je to dovoz potravín domov či pokosenie trávnika.

9. Cvičte, relaxujte a starajte sa o seba

Nájsť si čas na cvičenie, keď máte nabitý program, zvykne byť náročné. Avšak v konečnom dôsledku vám to možno pomôže viac ako by ste čakali. Tieto aktivity pomáhajú totiž posilniť hladinu energie a schopnosť sústrediť sa pri práci. Ďalším pozitívom je, že si vďaka nemu nájdete čas na samého seba. Preto sa stáva vynikajúcim spôsobom na utriedenie si myšlienok a vyčistenie hlavy. Na základe toho môžeme cvičenie považovať za istý druh relaxu.

10. Priebežne sa prispôsobujte okolnostiam

Je potrebné si uvedomiť, že aj napriek dodržiavaniu týchto rád nie je možné nájsť rovnováhu za každých okolností. Či už na základe vonkajších okolností či vlastných chýb. Je to v poriadku. Uvedomte si, že dosiahnutie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom je nikdy nekončiacim procesom. Je potrebné priebežne hodnotiť situácie a v danej chvíli na základe toho je možné prijať potrebné opatrenia.

Autor: Silvia Langermann, kouč a psychológ, ktorý školí nových koučov do praxe a vedenia školenia coachingy a tréningy vo firmách.

Týka sa syndróm vyhorenia aj Vás?

Otestujte sa

ČÍTAJTE VIAC: