Starostlivosť o duševné zdravie je najväčším benefitom pre zamestnancov, ktorý môžu od svojej firmy dostať. Poďme ho spolu vhodne nastaviť.

NAŠE SLUŽBY

Prednášky a workshopy

Inšpiratívne prednášky a interaktívne workshopy na témy z oblasti duševného zdravia. Najčastejšie témy, ktorým sa venujeme: prevencia syndrómu vyhorenia, stres manažment, budovanie psychickej odolnosti, prokrastinácia a manažment času založený na osobných cieľoch a hodnotách.

Psychologické poradenstvo

Psychologické poradenstvo, ako benefit pre zamestnancov – či už online alebo priamo na vašom pracovisku. Jeho cieľom je hľadanie riešení náročných situácií, psychická podpora a sprevádzanie, prvá pomoc pre zamestnancov v krízových situáciách, sprostredkovanie odbornej pomoci formou orientácie v sieti pomoci, či  psychohygiena.

Osobný retreat

Osobný retreat s cieľom hlbšej zmeny pre tých zamestnancov, ktorí sú významne ohrození syndrómom vyhorenia alebo ním práve prechádzajú. Retreat je komplexná intervencia na viacerých úrovniach (psychická, fyzická a sociálna), ktorá smeruje k budovaniu návykov zdravého životného štýlu, a tým k efektívnemu riešeniu dopadov syndrómu vyhorenia.

KONTAKTUJTE NÁS

V prípade, že vás čokoľvek z našej ponuky zaujalo, napíšte nám. Radi sa zúčastníme na vašich dňoch zdravia formou prednášky, či stánku duševného zdravia. Spoločne budeme realizovať služby šité na mieru špeciálne pre vás.

Kontaktujte nás na info@vyhorenie.sk alebo vyplňte formulár nižšie: