Syndróm vyhorenia nie je zlyhaním, poďme ho riešiť. Kontaktujte odborníkov, ktorí sa tejto téme venujú dlhodobo a poraďte sa, ako na to.

Máte záujem o firemné prednášky či školenie pre vašich zamestnancov? Zistite viac o našej ponuke:

Ponuka pre firmy

Matúš Bakyta

Pracuje ako psychológ a tréner, syndrómu vyhorenia sa profesionálne venuje od roku 2007. V rámci svojho výskumu o ňom písal bakalársku a diplomovú prácu. V rokoch 1994 – 2006 som pôsobil ako koordinátor projektov pre viaceré mimovládne organizácie (Greenpeace, Živica, Ľudia proti rasizmu).

Syndróm vyhorenia a jeho terapiu si zažil „naplno“ na vlastnej koži. Aj na základe tejto osobnej skúsenosti ponúka poradenstvo pre organizácie i jednotlivcov.

Jolana Kusá

Vyštudovala Filozofickú fakultu UK v Bratislave v odbore filozofia, z ktorého ma aj doktorát. Následne absolvovala  postgraduál z poradenstva pre jednotlivca, pár a rodinu. V tejto oblasti pracovala 35 rokov ako poradkyňa v predmanželskej a manželskej poradni.

Okrem mnoho rokov skúseností z praxe absolvovala niekoľko výcvikov, čím  získala vynikajúce  poradenské komunikačné a sociálne zručnosti v oblasti poradenstva osobnostného, pre jednotlivcov, párov či rodiny. Pracuje ako terapeutka Ligy za duševné zdravie, kde jej môžete zavolať do telefonickej poradne.

Denisa Zlevská

Téme syndrómu vyhorenia sa venuje poradensky v priamej psychologickej praxi s klientmi v Centre pre tréning a rozvoj, ktorého je zakladateľkou a riaditeľkou. Tu pracuje ako psychológ systemickým prístupom ku klientovi, ktorý zmeny a riešenia problémov nachádza v aktívnej spolupráci s klientom, teda nie sú odporúčané zvonku, ale sú vytvárané v súlade s cieľmi života klienta.

Rovnako tak sa tejto problematike venuje aj lektorsky realizovaním interaktívnych workshopov pre verejnosť i firmy na témy ako sú: vyhorenie, stres-manažment, rovnováha osobného a pracovného života, tematika pozitívnej psychológie a iné témy na pomedzí psychológie a prevencie duševného zdravia. Z času na čas píše blogy, či články vo vzťahu k psychológii zdravia, či psychológii práci.