Pomoc 2017-06-13T09:57:29+01:00

Matúš Bakyta

Pracuje ako psychológ a tréner, syndrómu vyhorenia sa profesionálne venuje od roku 2007. V rámci svojho výskumu o ňom písal bakalársku a diplomovú prácu. V rokoch 1994 – 2006 som pôsobil ako koordinátor projektov pre viaceré mimovládne organizácie (Greenpeace, Živica, Ľudia proti rasizmu).

Syndróm vyhorenia a jeho terapiu si zažil „naplno“ na vlastnej koži. Aj na základe tejto osobnej skúsenosti ponúka poradenstvo pre organizácie i jednotlivcov.

0905 695 852

Jolana Kusá

Vyštudovala Filozofickú fakultu UK v Bratislave v odbore filozofia, z ktorého ma aj doktorát. Následne absolvovala  postgraduál z poradenstva pre jednotlivca, pár a rodinu. V tejto oblasti pracovala 35 rokov ako poradkyňa v predmanželskej a manželskej poradni. Okrem  mnoho rokov skúseností z praxe absolvovala niekoľko výcvikov, čím  získala vynikajúce  poradenské komunikačné a sociálne zručnosti v oblasti poradenstva osobnostného, pre jednotlivcov, párov či rodiny. Pracuje ako terapeutka Ligy za duševné zdravie, kde jej môžete zavolať do telefonickej poradne.

Poraďte sa cez telefón každý štvrtok od 10:00 do 15:00.

02 / 63 81 55 92

Denisa Zlevská

Téme syndrómu vyhorenia sa venuje poradensky v priamej psychologickej praxi s klientmi v Centre pre tréning a rozvoj, ktorého je zakladateľkou a riaditeľkou. Tu pracuje ako psychológ systemickým prístupom ku klientovi, ktorý zmeny a riešenia problémov nachádza v aktívnej spolupráci s klientom, teda nie sú odporúčané zvonku, ale sú vytvárané v súlade s cieľmi života klienta. Rovnako tak sa tejto problematike venuje aj lektorsky realizovaním interaktívnych workshopov pre verejnosť i firmy na témy ako sú: vyhorenie, stres-manažment, rovnováha osobného a pracovného života, tematika pozitívnej psychológie a iné témy na pomedzí psychológie a prevencie duševného zdravia. Z času na čas píše blogy, či články vo vzťahu k psychológii zdravia, či psychológii práci.

0911 913 824