Pozrime sa spolu na faktory, ktoré spôsobujú vyhorenie. Keď ich identifikujeme včas, budeme môcť efektívne vyhoreniu predchádzať.

1. Pocit nutkania namiesto povolania

Ako náhle prestaneme vnímať zámer našej činnosti, ale pritom aj naďalej cítime nutkanie ju vykonávať, stávame sa vhodnými kandidátmi na vyhorenie. Svoju prácu vykonávate preto, aby bola hotová, nie nutne preto, že vás teší.

2. Neschopnosť spomaliť

Ľudia, ktorí prežívajú stav vyhorenia, nie sú zvyknutí udržiavať v život rovnováhu. Často je nutné pribrzdiť a nájsť rovnováhu medzi prácou, duchovnou a fyzickou obnovou. Schopnosť zmierniť tempo a udržiavať rovnováhu medzi prácou, duchovným životom a voľným časom je najlepšia poistka proti vyhoreniu.

3. Snaha urobiť všetko sám

Výkonní ľudia majú veľkú potrebu uznania. Často majú pocit, že musia sami sebe alebo niekomu inému niečo dokázať. Človek, ktorý sa snaží vykonať všetko sám obvykle pracuje od skorého rána do neskorej noci. Emocionálny a fyzický oddych však potrebujeme všetci. Aby sa výkonný jedinec vyhol vyhoreniu, musí odmietnuť pokušenie snažiť sa všetko spraviť sám.

4. Prehnaná pozornosť cudzím problémom

Pravdepodobnými kandidátmi na vyhorenie sú aj ľudia, ktorí sa v značnej miere zaoberajú druhými ľuďmi a ich problémami. Sú to všetky emočne vypäté povolania, ako napríklad lekári, sestričky, ale ľudia, ktorí sa stretávajú s emocionálnymi, finančnými či medziľudskými problémami iných. Tieto povolania potrebujú veľkú dávku trpezlivosti. Títo ľudia sa ale nie vždy menia tak, ako by mali byť podľa nášho úsudku schopní. Často tak dochádzame k záveru, že ich zotrvanie na rovnako bode je dôsledkom nesprávneho prístupu alebo nedostatočnej schopnosti ich motivovať. To v nás vyvoláva pocit, že sme v ich aj v našich očiach zlyhali.

5. Sústredenie sa na detaily

Zaoberanie sa maličkosťami, o ktoré sa mohli postarať iní. Váš čas a energiu pohltí práca a problémy, ktoré ste mohli delegovať.

6. Nereálne očakávania

Veľa ľudí si neuvedomuje svoje obmedzenia. V dôsledku toho majú sklony stanovovať si nereálne ciele a klásť si na seba neprimerané požiadavky. Znovu a znovu sa potom ocitajú za hranicou svojich možností. Takíto ľudia bývajú na seba často nahnevaní. Nerozumejú prečo svoje ciele nedosiahli a pracujú teda o to viac. Čím viac sa snažia, tým viac sú však zničenejší, naplnenie ich cieľa je v nedohľadne. Dosiahnu tak plné emocionálne, duševné a fyzické vyčerpanie. Pokiaľ si človek stanoví ciele príliš vysoko, neschopnosť naplniť ich potom u neho vyvoláva frustráciu a nízke sebavedomie. Toto zlyhanie zbavuje výkonných ľudí pozitívnej spätnej väzby, ktorá je potrebná k vysokej motivácii. K tomu, aby ľudia získali a uchovali si pozitívne seba hodnotenie potrebujú prežívať úspech. Nereálne očakávania sú však v konečnom dôsledku takmer istou zárukou vyhorenia.

7. Príliš veľká rutina

Rutina vysáva z nášho života motiváciu a nadšenie. Dusí našu tvorivosť a z novátorsky zameraných jedincov robí roboty. Ľudia, ktorí dávajú vo svojom živote mnoho priestoru pre rutinné postupy, spravili prvý krok k vyhoreniu. Namiesto toho, aby sami niečo dali do pohybu sa pasívne podvoľujú okolitému dianiu. Sú tak na najlepšej ceste k otupnosti, ktorá ide ruka v ruke s vyhorením. Aj keď pre niektoré povolania je rutina typická. Musíme sa ju však naučiť využívať vo svoj prospech tým, že čas, ktorý nám poskytuje strávime premýšľaním o tvorivejších činnostiach.

8. Zlý telesný stav

Zlý telesný stav je jednou z hlavných príčin vyhorenia. Pre vysoko výkonných ľudí je veľmi ľahké prekračovať hranice svojich fyzických možností. Aby stihli všetky termíny, pracujú cez noc, neodpočívajú a vynechávajú jedlo. To je bežný životný štýl mnohých výkonných ľudí. Ak však zanedbávajú svoje telesné zdravie, sú omnoho viac zraniteľnejší po emočnej a duchovnej stránke.  Dobré telesné zdravie je jedným z najlepších spôsobov, ako sa chrániť pred vyhorením. Aby sme sa cítili dobre aj na emocionálnej a duchovnej rovine, musíme byť najprv v poriadku po stránke fyzickej.

9. Neustále odmietanie zo strany druhých

Hlavnými kandidátmi na vyhorenie sú ľudia, ktorí sú vystavení neustálemu odmietaniu. Príliš mnoho odmietania spôsobuje, že si dotyčný vypestuje negatívny postoj voči druhým ľuďom, k svojmu zamestnaniu a k sebe samému. Problém potom nastáva, keď problém berieme osobne. Musíme si preto uvedomiť, že ľudia neodmietajú nás, ale dané výrobky alebo služby. Pokiaľ si túto skutočnosť ujasníme, odmietanie nás už nebude ubíjať, ale naopak budeme motivovaní postaviť sa mu tvárou v tvár.

Týka sa syndróm vyhorenia aj Vás?

Otestujte sa

ČÍTAJTE VIAC: